Το νέο μεγάλο Update του Super Mario Maker 2 έγινε διαθέσιμο (έκδοση 3.0.0)

Το νέο μεγάλο update του Super Mario Maker 2 μόλις έγινε διαθέσιμο. Περιλαμβάνει το World Maker, νέες πίστες και άλλα πολλά. Δείτε αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά από το επίσημο site του παιχνιδιού.

Ver. 3.0.0 (Released April 23, 2020)

Course Maker
 • New course parts have been added.
  • Each new part can be used in the following game styles as shown below.
 • Select the Cursed Key by first placing a Key, then changing its type from the options available.
  • The Dotted-Line Block has been newly added to the Super Mario 3D World game style. It has been available in all other game styles since Ver. 1.0.0.
World Maker
 • You can now select World Maker and Worldbot from the main menu.
 • In World Maker, you can create your own Super Worlds.
  • You can set up to eight worlds and 40 courses in one Super World.
  • You can set courses that are saved under My Courses in Coursebot.
 • In Worldbot, you can view Super Worlds that you made in World Maker.
  • You can save up to six Super Worlds.
  • Each Maker can upload one Super World to Course World.
Course World
 • Super Worlds have been added.
  • You can play Super Worlds uploaded from Makers around the globe.
 • If a Maker uploads a Super World, it will be displayed in the Overview section of their Maker Profile.
 • Added a list of Super Worlds a Maker has played to their Maker Profile.
 • Added a friend list to Leaderboards.
  • Friends who have allowed “Share to Friend List” in Options will be displayed here.
 • In Leaderboards, the order of the list of Makers you’re following has been changed to display whoever uploaded a course most recently first.
 • Increased the number of tags that can be added to a course.
  • Added the following tags: Art, Technical, Shooter, Boss battle, Single player, and Link.
  • Courses that are tagged with “Single player” will not be selected in Network Play.
 • You can now download courses that you posted to My Courses in Coursebot.
 • Added a list of friends’ times to Everyone’s Times in Ninji Speedruns.
  • Friends who have allowed “Share to Friend List” in Options will be displayed here.
 • Added gear that can be acquired in Easy and Normal modes of Endless Challenge.
  • If the conditions for earning this gear have been met in Ver. 2.0.0 or earlier, it will be acquired when updating to Ver. 3.0.0.
General
 • Added “Share to Friend List” to Options. -By setting this to “Allow,” your information will be displayed to your friends in Leaderboards and Ninji Speedruns.
 • Issues have been fixed to make for a more pleasant gaming experience.

Πηγή 1, Πηγή 2

Αφήστε ένα σχόλιο!