Ο πρόεδρος της Nintendo μιλάει για τις online υπηρεσίες και για τα προβλήματα κατάρρευσης του server

Στην 80η, ετήσια συνάντηση των στελεχών της εταιρείας, συζητήθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα θέματα, όπως τα συχνά προβλήματα χρηστών της διαδικτυακής υπηρεσίας της Nintendo.

Σε ερώτηση λοιπόν που δέχτηκε ο πρόεδρος Shuntaro Furukawa, στο γνωστό πλέον Q&A, είπε ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου η ξαφνική εισροή πρόσβασης στο διακομιστή υπερέβη τις προσδοκίες της εταιρείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η πρόσβαση σε ορισμένους χρήστες καθώς και την πλήρη κατάρρευση του συστήματος. Δήλωσε την επιθυμία του να θέλει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα στο μέλλον και θα κάνουν ότι μπορούν για να επιτευχθεί αυτό. Θα προσπαθήσουν, εν ολίγοις, να προβλέψουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την κλίμακα πρόσβασης στις διαδικτυακές υπηρεσίες σε συγκεκριμένο χρόνο.

Τέλος, είπε ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις αξιολογήσεις της υπηρεσίας από τους χρήστες και θα κάνουν ότι μπορούν για να εγγυηθεί η ομαλή της λειτουργίας.

Διαβάστε την πλήρη δήλωση.

Question 6: I heard reports of a class-action lawsuit filed in the US with regards to malfunctioning Joy-Con controllers. I’ve also heard people point out that the servers used for Nintendo Switch network services go down easily. Isn’t this a concern from a product security and reliability perspective?

Answer 6 by Furukawa: Regarding the Joy-Con controllers, we apologize for any inconvenience experienced by consumers. We are continuously working to improve our products, but because the Joy-Con controllers are currently subject to a class-action lawsuit in the US, I have no information to share about any specific actions we have taken.Regarding network services, there have been cases during limited-time online events or when we begin distribution of new content, for example, where there’s a sudden influx of server access that exceeds our expectations, resulting in network latency or servers going down. We want to address this by predicting the scale of access as accurately as possible in advance, and being ready with systems that can comfortably handle the volume. We take this feedback very seriously, and will continue to work hardso that consumers can useNintendo’s products and serviceswith security.

Πηγή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *