Επέλεξα και στα τέσσερα μέρη παιχνίδια που σε βάζουν λίγο πιο ενεργά στον ρόλο του ερευνητή, adventure παιχνίδια στην κατηγορία murder/mystery....