Ποιος δεν θα ήθελε να γίνει πειρατής; Να πλέεις στις επτά θάλασσες, ταξιδεύοντας ελεύθερος. Να βυθίζεις πλοία, να λεηλατείς θησαυρούς....