Συγκριτικό video The Wonderful 101: Remastered – Switch vs. Wii U

Δείτε το παρακάτω video με ένα συγκριτικό gameplay της έκδοσης του The Wonderful 101: Remastered του Switch με εκείνης του Wii U.

Η διαφορά είναι εμφανής με την πιο σημαντική να είναι η ανάλυση όπου στο Switch τρέχει με 1080p ενώ στο Wii U Με 720p.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *