Νέες εικόνες για το The Outer Worlds του Nintendo Switch

Οι Private Division και Obsidia μόλις δημοσίευσαν νέες εικόνες για το The Outer Worlds του Nintendo Switch. Το παιχνίδι κυκλοφορεί στις 5 Ιουνίου σε φυσική καθώς και ψηφιακή μορφή προς 59.99 ευρώ. Δείτε τις νέες εικόνες.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *