Διαβάστε τις αλλαγές που φέρνει η V13.0.0 σε: Bluetooth Audio, Dock, Sleep Mode, Calibration και WiFi...