Στα τρία χρόνια της ζωής του, στο Nintendo Switch κυκλοφόρησαν αρκετοί τίτλοι οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τα επεξεργαστικά πολύ δυνατότερα Xbox One και Playstation 4....