Νέο περιφεριακό, για τα split pad pro της Hori, για Nintendo Switch και PC....