Ανακοινώθηκε το Season Pass 3 στο Samurai Shodown

Η SNK ανακοίνωσε ότι ήδη εργάζεται στο season pass 3 για το Samurai Shodown. Δεν υπάρχει ωστόσο κάποια άλλη πληροφορία όπως ημερομηνία κυκλοφορορίας ή τιμή...

Nintendo Switch SAMURAI SHODOWN BUNDLE

Ένα νέο bundle του Nintendo Switch ανακοινώθηκε για την αγορά της Ασίας. Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουλίου 2020 κυκλοφορεί το Samurai Showdown Nintendo Switch Bundle. Στη...