Στην διάρκεια του indieworld ανακοινώθηκε το Finding Paradise. Πρόκειτε για την συνέχεια του εκπληκτικού, To the Moon. Αναμένετε την Άνοιξη του 2021....