Ανακοινώθηκε το Season Pass 3 στο Samurai Shodown

Η SNK ανακοίνωσε ότι ήδη εργάζεται στο season pass 3 για το Samurai Shodown. Δεν υπάρχει ωστόσο κάποια άλλη πληροφορία όπως ημερομηνία κυκλοφορορίας ή τιμή...