Εάν αντιμετωπίζετε το οποιοδήποτε πρόβλημα, με την ακρίβεια των κινήσεων του Control stick στα Joy-Cons σας, και αφού έχετε κάνει αναβάθμιση του λογισμικού του, το...