Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά και έχει σχέση με το gaming. Δεν θέλω Φου....