Από τις επιλογές σα...κρίνεται η ανθρωπότητα......